wz
ericsson.nazory.cz

sponzor webu

sponzor webu <!--WZ-REKLAMA-1.0-->

TELEFONY DISKUSE ČLÁNKY NOVINKY ODKAZY GSM OPERÁTOŘI SMS W@P BAZAR RADY EMS/MMS

Objektivně o mobilech a GSM

Telefony

Druhy

Obrázky

Tipy& triky

Downloady

Servis

Ceník mobilů

Melodie

GPRS

Chyby mobilů

Schéma dat. kabelu

Otázky a odpovědi

Před nákupem mobilu

Odblokování telefonů

AT příkazy Ericssonů

Rychlejší psaní SMS

 

Operátoři

Eurotel

T-mobile

Oskar

 

Další rubriky

Slovník pojmů

Novinky na MT

Diskuse

Bazar telefonů

Chat -mobil

Dobíjení kreditů

Seznam smajlíků

Přidej si ikonu

 

Zprávy e-mailem

Posílat novinky na email:

*  zrušit zasílání

Informace o serveru

Poslední revize stránek:
16. února 2003 v 19:25

Jste 37614 návštěvníkem a
jste zde po 1. Stránky si právě čte 1 člověk.


Reklama

 

Ankety

Jak? pou??v?te rozli?en? monitoru?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 697 lidí
 Men?
 179 (25,7%)
 800x600
 125 (17,9%)
 1024x768
 197 (28,3%)
 V?t?
 196 (28,1%)
Hlasujte kliknutím na danou možnost

Hodnocen? str?nek
Na tuto anketu odpovědělo celkem 593 lidí
 L?b? se mi
 210 (35,4%)
 Ujdou
 196 (33,1%)
 Nel?b? se mi
 187 (31,5%)
Hlasujte kliknutím na danou možnost

O autorovi

Pár slov o mě

Další projekty:

Ericsson A2618s
DDM

Domovské stránky


Nastavení obrazovky


SLOVNÍK POJMŮ

1G - Označení pro první generaci telekomunikačních systémů. Obecně jde o analogové radiotelefonní mobilní systémy,typickými vlastnostmi jsou mnohonásobný přístup do sítě na principu FDMA a modulace FM. Příkladem těchto systémů jsou systémy NMT, AMPS nebo TACS (viz také. 2G, 2,5G,3G)

2G - Označení pro druhou generaci telekomunikačních systémů. Do této kategorie patří i digitální buňkové mobilní radiotelefonní systémy. Typickým příkladem tohoto systému je GSM. V porovnání se systémy 1G jde o pokročilejší způsob komunikace vyznačující se hlavně vyšší kapacitou systému, vysokou odolností proti odposlechu a rušení, možností mezinárodního roamingu, menšími a úspornějšími terminály, větší nabídkou funkcí, větší kompatibilitou s pozemními i družicovými systémy, atd. (viz. také 1G, 2,5G, 3G)

2,5G - Zde lze těžko použít přesnou definici, jde vylepšené mobilní pozemní systémy 2G.Tyto systémy jsou charakteristické vyššími přenosovými rychlostmi než 9,6 Kbit/s (14,4 Kbit/s)a případě GPRS přímým standardizovaným připojením do Internetu, též lze do této skupiny zařadit i GSM s HSCSD (viz. také GPRS, HSCSD, 1G, 2G, 3G)

3G - Označení pro třetí generaci telekomunikačních systémů. Jde o systémy, které budou pracovat v 2 GHz pásmu a které sjednotí různé bezdrátové přístupové technologie současnosti do jedné pružné a výkonné infrastruktury, která bude schopná nabídnout široký rozsah multimediálních služeb s garantovanou kvalitou. V praxi to znamená, že se s jedním mobilním telefonem dovoláte v jakékoli pokryté oblasti na světě bez ohledu na druh sítě, budete mít přístup k pokročilým službám jako je například videokonference, datové přenosy přes 300 Kbit/s mobilně a až 2Mbit/s s pevnými terminály. (viz. také. 1G, 2G, 2,5G)

8 PSK - 8Phase Shift Keying 8-stavová fázová modulace která se bude používat v technologii EDGE, stručně princip: na vstup modulátoru přicházejí bloky bitů v tomto případě tzv. tribity (u 4-PSK by to byly jen dibity, u 16-PSK zase kvadbity), které se podle schématu rozdělí do dvou větví a potom putují do měničů signálu. Zde je každé dvojici bitů přiřazena napěťová úroveň +- A x. V našem případě to jsou v každé větvi4 úrovně, protože kombinujeme vždy dva bity. Bity a a b určují polaritu úrovní Ik a Jk a bit c velikost úrovně. Výstupem z měničů signálu jsou pak napětí o amplitudách Ik , Jk, které jsou následně přiřazeny nosným vlnám cos Wt a sin Wt. V další části dochází k vektorovému součtu těchto nosných a výsledkem jsou fázově posunuté hodnoty tak jak vidíte na obrázku vpravo. Tímto způsobem také dochází ke kompresi signálu (v jedné půlperiodě přenesete 3 bity), modulační rychlost na výstupu vm je tedy třetinová oproti přenosové vp na vstupu vp = n . vm kde n = log 2 m, m je počet stavů (v našem případě 8) obr.

ADC - Administrative Center - Administrativní centrum. Zde se provádí zpráva účastnických poplatků, vyúčtování apod. Část subsystému OSS . (Viz. také. architektura GSM)

ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line - Asymetrická digitální účastnická přípojka Technologie umožňující dosahovat na kroucené telefonní dvoulince. přenosových rychlostí až 9 Mbit/s směrem k účastníkovi a 640 Kbit/s od účastníka do vzdálenosti 4,2 km bez použití opakovače. Protože ADSL pracuje ve vyšším frekvenčním pásmu, lze na stejném páru vedení souběžně používat klasický telefon nebo ISDN. Používá se zde hlavně modulace DMT, algoritmy modelující metalické vedení včetně odrazů a odlišné impedance vedení při různých frekvencích, náhlé zarušení vedení, atd.Kvalita signálu je srovnatelná s přenosy o optickém vláknu K použití nutný ADSL modem, ADSL připojení musí nabízet i poskytovatel služeb. (viz. také. HDSL)

Aktivní flip - Některé telefony mají klávesnici překrytou odklápěcím nebo vystřelovacím krytem, který má za úkol zabránit nechtěnému stisknutí či poškození tlačítek. Tento kryt se často nazývá flip a pokud se jeho odklopením dá přijmout příchozí hovor, je aktivní. Pro ukončení hovoru stačí aktivní flip opět přiklopit na klávesnici.

ALS - ALS je služba umožňující používat dvě různá telefonní čísla na jedné kartě SIM. V jednom telefonu můžete mít například zároveň soukromé i pracovní telefonní číslo. Podle schopností mobilu lze pro čísla určit různá zvonění a filtrování hovorů. Žádný z našich operátorů však zatím tuto službu nepodporuje a ne všechny telefony ji umí. V současné době se na trhu objevují adaptéry umožňující používání více karet SIM v jednom mobilu – v tomto případě se však nejedná o ALS.

AMPS - Advanced Mobile Phone System. Analogový buňkový systém s FM modulací používaný hlavně v Severní Americe.. Pracuje v pásmu 800 MHz, šířka kanálů 30 KHz. První spuštění v roce 1983.

ANSI - American National Standards Institute Americký národní standardizační institut

AuC - Autentication Center - Autenizační centrum. AuC registr je používán k bezpečnostním účelům sítě - při přihlašování do sítě se zde provádí ověřování účastníka, ochrana proti neoprávněnému použití sítě, jsou zde obsaženy šifrovací klíče (ochrana proti odposlechu). Část subsystému NSS. (viz. také. architekura GSM)

Bandwidth - Šířka pásma. Rozsah frekvencí elektromagnetického signálu nebo rozdíl nejvyšší a nejnižší frekvence, jednotkou je Hertz [Hz] udává se většinou v souvislosti s kmitočtovými nároky jednotlivých služeb.

Baud [Bd] - jednotka modulační rychlosti udávající kmitočet signálu na výstupu modulátoru, určuje tedy šířku pásma

Baud rate - Modulační rychlost Hodnota udává kolik signálních prvků přenesu za 1s, čili jakou potřebuji šířku pásma, nebo-li "kmitočet signálu po modulaci". Příklad, použijete-li k přenosu signálu linkový kód 2B1Q, který vždy dvojici bitů (4 kombinace 00, 01, 10, 11;) přiřadí jednu ze čtyř napěťových úrovní +- 1V a +- 3V, je na výstupu kodeku 2B1Q rychlost změny signálu poloviční, tedy modulační rychlost je také poloviční (jeden signální prvek nese dva bity), přenosová rychlost je v tomto případě dvojnásobná oproti modulační. Nezaměňovat tedy pojmy modulační a přenosová rychlost, vztah mezi nimi je vp / vm = počet bitů na signální prvek.

BER - Bit Error Rate Bitová chybovost, spočteme ji jako podíl špatně přijatých bitů a celkového počtu bitů během doby přístupnosti signálu od začátku měření

Blokování hovorů - Tato služba nabízí možnost zablokovat odchozí (z telefonu nebude možné volat), příchozí (nikdo se k vám nedovolá) nebo všechny hovory. Blokování se provádí v menu telefonu nebo pomocí kódů. Nastavení je chráněno čtyřmístným heslem.

Blokovaný telefon - Používání blokovaného telefonu je omezeno pouze na síť operátora, který vám tento přístroj prodal. Blokovány jsou přístroje prodávané za zvýhodněnou (dotovanou) cenu a telefony v předplacených sadách. Skutečnost, že je telefon blokován pro použití v jedné síti neznamená, že se s ním nelze do sítí ostatních operátorů dovolat. Není pouze možné v něm použít kartu SIM jiného operátora a využít jeho služeb. Většinu telefonů lze v neznačkových servisech odblokovat.

Bluetooth - Radiová technologie o nízkém vysílacím výkonu (1mW) vyvinutá za cílem nahrazení pevného propojení elektronických zařízení (PC, tiskárny, mobilní telefony, PDA atd.). Bluetooth pracuje v pásmu ISM (Industrial, Scientific, Medical) 2,4 GHz. Datová rychlost 720 Kbit/s do vzdálenosti 10 metrů, je použita technika "frekvenčního skákání", s klesající vzdáleností mezi přijímačem a vysílačem je snižován vysílací výkon, regulace napájení v závislosti na zatížení provozu. Netřeba přímé viditelnosti mezi vysílačem a přijímačem. (viz. také. ISM band)

Browser - Prohlížeč, program sloužící pouze prohlížení a ukládání daných souborů, obecně daných formátů dat. Soubory v něm nelze vytvářet ani editovat. Příkladem může být WAP browser od společnosti Phone.com obsažený v mobilních telefonech Motorola, z HTML prostředí jsou nejznámější prohlížeče Netscape Comunicator, Microsoft Explorer, Opera atd.

BSC - Base Station Controler, základnová řídící jednotka, řídí někdy až několik desítek BTSek, provádí a řídí předávání hovoru (handover), frekvenční skoky, dynamické přidělování kanálů, vyhodnocuje měření BER prováděné mobilní stanicí, část subsystému BSS. (viz. takéarchitekura GSM, handover)

BSS - Base Station Subsystem, subsystém základnových stanic. Fixní část systému GSM spojující mobilní stanice a NSS. Prostřednictvím radiového rozhraní s BSS přímo komunikují koncová zařízení (mobilní telefony, GSM datové karty atd.),nelze tedy navázat přímé spojení mezi koncovými zařízeními. BSS lze se skládá ze dvou hlavních částí BTS a BSC. (viz. také architekura GSM)

BTS - Base Transceiver Station, základnová stanice - vysílač/přijímač pokrývající svým signálem určitou oblast-buňku. Udržuje a monitoruje spojení s mobilní stanicí, provádí kódování a dekódování účastnických kanálů, posílá do BSC výsledky měřené BER prováděné mobilní stanicí, její vysílací výkon určuje velikost buňky. Každá BTS v závislosti na předpokládaném zatížení může obsahovat 1 až 16 (směrových) vysílačů/ přijímačů. Část subsystému BSS, v Češtině nazýváno BTSka, nebo převaděč. (viz. také architekura GSM)

BTS - je vysílač a přijímač umístěný v krajině. Jsou to ty známé stožáry, konstrukce na střechách, sloupech

BTS - zajišťuje spojení mobilního telefonu se sítí. Prostor pokrytý signálem z jedné BTS nazýváme buňkou a pokrytí sítě je dáno množstvím a velikostí buněk na určité ploše.

CAMEL - Customised Applications for Mobile Networks Enhanced Logic Označení pro zahrnutí funkcí tzv. Inteligentních sítí (IN - Intelligent Network) do systému GSM. CAMEL je používán při roamingu mezi sítěmi, vytváří uživateli jakési virtuální domovské prostředí v jiné než domovské síti, umožňuje domovské síti sledovat a řídit hovory uskutečněné jejím účastníkem, umožňuje aby vytočené číslo bulo upravováno během sestavování spojení. Možné aplikace zahrnují předplacené roamingové služby, speciální čísla (např. 123 pro hlasovou schránku stejné po celém světě), globální vytváření uzavřených uživatelských skupin. Standardizace ve třech fázích, první z nich je zaváděna.

CDMA - Code Division Multiple Access Mnohonásobný přístup do sítě kódovým dělením,kdy je možné celé frekvenční pásmo ve stejném čase sdílet více účastníky,oddělení jednotlivých účastníků je zajištěno druhou modulací (kódováním) pseudonáhodným dvojkovým signálem o vysokém kmitočtu. Průkopníkem v oblasti CDMA je americký Qualcomm. (viz. také FDMA, TDMA)

cdma2000 - budoucí standard W-CDMA vycházející z cdmaOne od Qualcommu, čipová rychlost 3.6864 Mcps (třikrát větší než u cdmaOne) nekompatibilní s rychlostmi systémů vybrané pro 3G v Evropě a Japonsku (viz. také CDMA, cdmaOne)

cdmaOne - CDMA s duplexním odstupem 45 MHz, rozestupem kanálů 1,25 MHz, modulace OQPSK, čipová rychlost 1,2288 Mcps (viz. také CDMA, cdma2000, IS-95)

Cell - buňka Základní geografický prvek buňkových systémů, oblast pokrytá signálem z BTSky. Aby nedocházelo k ovlivňování jednotlivých signálů, jsou kanály v sousedních buňkách jiné. Tímto způsobem lze efektivním způsobem pokrýti libovolně velké území, dochází tedy ke znovuvyužití frekvenčního spektra. Každá buňka obsahuje základnovou stanici s vysílačem/přijímačem prostřednictvím kterého každý uživatel nacházející se uvnitř buňky komunikuje s ostatními uživateli pevných nebo mobilních telekomunikačních systémů. Obr:

Celulární síť -Celulární síť je buňkový systém pro mobilní telefony (cell = anglicky buňka). Skládá se ze základnových stanic BTS, které obsluhují mobilní telefony ve svém dosahu. Jádrem celulární sítě je ústředna, jež hovory přijaté BTS zpracovává, třídí a směruje.

CLIP a CLIR -Jednou z funkcí mobilních sítí je zobrazení telefonního čísla volajícího na displeji telefonu příjemce. Tato služba se jmenuje CLIP. Pokud máte číslo volajícího účastníka v paměti telefonu nebo1 karty SIM, ukáže se na displeji vašeho telefonu jeho jméno. Existuje i opačná funkce, kterou se zakáže zobrazení čísla na displeji vašeho protějšku. Nazývá se CLIR a musíte ji napřed aktivovat na infolince operátora.

Connectionsless - spojení bez sestavení cesty, způsob spojení, kdy není mezi účastníky komunikace předem sestaveno spojení, žádná spojovací cesta. Spojení probíhá prostřednictvím přenosu datových paketů šířící se sítí k příjemci různými směry.

Časové funkce -Mobil umí zobrazit čas a přiřadit čas uskutečněným hovorům.
Pod časovými funkcemi se skrývá nejen zobrazení aktuálního času a data na displeji mobilu, ale u většiny telefonů též přiřazení času zmeškanému hovoru nebo příchozí textové zprávě. Mnohé přístroje nabízejí také budík nebo stopky, popř. odpočítávání času.

dB -decibel V přenosové technice jednotka útlumu A (nebo zisku S): A = 10 log (U.I / Uref.Iref) = -S. Jde tedy o zlogaritmovaný poměr výkonů, logaritmus zaveden jen kvůli přehlednosti výsledků na číselné ose.

DCA - Dynamic Channel Allocation Dynamické přidělovaní radiových kanálů Metoda přidělování frekvenčních kanálů, kdy je možné za určitých podmínek (vzájemné rušení kanálů, minimální vzdálenost znovuvyužití kanálu) přetížené buňce přidělit kanály původně určené pro jinou buňku. Varianta "DCA s přizpůsobením se provoznímu zatížení" se používá u systému GSM.

DECT - Digital European Cordless Telephone. Digitální bezšňůrový telefonní standard principem podobající se buňkovým systémům - oblast pokrytí může být rozdělena na tzv. pikobuňky mezi kterými je možné předávat hovor, tzv. "handover" (viz. také handover)

DMT - Discrete Multitone. Diskrétní multifrekvenční modulace nacházejí použití hlavně u systémů ADSL. Princip spočívá v rozdělení frekvenčního pásma přenášeného signálu na několik subpásem v niž je každá nosná vlna modulována modulací QAM.Tento způsob modulace umožňuje překlenout útlum až 50dB na kmitočtu 300 KHz, přenosová rychlost až 9 Mb/s (viz. také ADSL)

Downlink - výraz pro přenos informace směrem k uživateli, sestupný směr (viz. také uplink)

DTMF - multifrekvenční volba . Druh "střídavé" tlačítkové volby, kdy je do vedení po stisknutí tlačítka telefonu vyslána superpozice několika (nejčastěji 2) frekvencí (tónů). Takto lze dálkově ovládat telefonní záznamníky, hlasovou poštu mobilních operátorů apod.

Duální telefon -Mobil, s kterým lze volat v sítích 900 i 1800 nebo 1900 MHz.
Duální mobilní telefon umí pracovat ve dvou sítích odlišného typu. Nejčastější jsou telefony pro sítě GSM 900 a 1800 (čísla udávají frekvenci, na které síť pracuje), ale objevují se i přístroje pro cesty do zámoří, které podporují další sítě. Telefon zpravidla dokáže mezi podporovanými sítěmi plynule přecházet.

Dual band - Výraz poukazuje na schopnost infrastruktury sítě a mobilních terminálů pracovat napříč dvěma frekvenčními pásmy 900 MHz a 1800 MHz. První duální síť GSM i telefony byly k dispozici v roce 1997 od společnosti Motorola, nasazení do praxe proběhlo ve stejném roce (viz. také triband)

e-Commerce - electronic Commerce,široký pojem pro obchodní transakce prováděné na dálku prostřednictvím telekomunikací a Internetu.

ECSD - Enhandced Circuit Switched Data rozšíření HSCSD k vyšším rychlostem (hlavní změnou je použití modulace 8-PSK) zkratka obecně spadá pod pojem EDGE (viz. také HSCSD, GPRS, EGPRS, EDGE 8-PSK)

EDACS - Enhanced Digital Access Communication System Proprietární trunkový standard od Ericssonu určený pro USA

EDGE -Enhanced Data for GSM Evolution . Technologie jež v současnosti ve fázi standardizace úřadem ETSI, představuje konečný vývoj datových komunikací uvnitř standardu GSM. V porovnání s konvenčním GSM je zde použit jiný druh modulace (8 PSK, odstup nosných vln 200 kHz zůstává). Celkové bitové rychlosti datových přenosů kolem 384 Kbit/s. EDGE je možností pro operátory GSM sítí bez licence na sítě 3G, kteří chtějí nabídnout poměrně rychlé datové přenosy. (viz. také GPRS, EGPRS, ECSD, ESCSD)

EFR -Enhandced Full Rate .Technika kvalitnějšího přenosu hlasu, kvalitnější vzorkovací (kódovací)i dekódovací algoritmus kodeku, který do 13 kb/s vměstná více kmitočtů,výsledkem je kvalitnější zvuk v oblasti s kvalitním pokrytím (nízkou chybovostí BER). Algoritmus pro EFR optimalizován jen pro přenos řeči. Nutná podpora sítě i telefonů. (viz. také FR) Technologii EFR u nás používají pouze dva operátoři: Eurotel, který ji prezentuje pod názvem SuperSound, a Oskar. Funkce EFR však nezávisí pouze na síti, ale též na vybavení telefonu. EFR však o pár procent snižuje výdrž baterie, je totiž energeticky náročnější.

EGPRS Enhandced General Packet Radio Service Rozšíření GPRS k vyšším rychlostem (hlavní změnou je použití modulace 8-PSK), zkratka obecně spadá pod pojem EDGE (viz. také GPRS, EDGE, HSCSD, ECSD)

E-GSM - Extended GSM Rozšířená verze GSM o 10 MHz, pásmo pro příjem 880 - 915 MHz, pásmo pro vysílání 925 - 960 MHz. (viz. také GSM)

EIR - Equipment Identity Register - Registr identity mobilních stanic. Registr obsahující informace o mobilních stanicích a plnící bezpečnostní účely. Mobilní stanice je zde identifikována tzv. IMEI na základě kterého je možné vytvářet seznamy kradených nebo jinak nevyhovujících mobilních stanic, kterým lze takto zabránit jejich použití. Část subsystému NSS (viz. také architekura GSM)

ERMES - European Radio MEssaging Systém, pagingový standard definovaný úřadem ETSI

ETSI - European Telecommunications Standards Institute Nejvyšší evropský standardizační úřad v oblasti pevných i mobilních telekomunikačních technologií

FCA - Fixed Channel Allocation Pevné přidělování radiových kanálů Způsob přidělování radiových kanálů, kdy jsou jednotlivým buňkám přiděleny kanály definitivně už při návrhu kmitočtového plánu sítě, nelze tedy za provozu přidělovat přetíženým buňkám další kanály jako u způsobu DCA. FCA se používá například u systémů NMT. (viz. také DCA)

FDMA - Frequency Division Multiple Accsess. Mnohonásobný přístup do sítě kdy jste od ostatních účastníků odděleni frekvenčně - celé frekvenční pásmo je rozděleno na určitý počet radiových kanálů, které jsou přiřazovány jednotlivým účastníkům, každý účastník má pro sebe po celou dobu spojení vyhrazeno nepřetržitě celé frekvenční pásmo radiového kanálu. (viz. také TDMA, CDMA)

Firmware -Firmware je ovládací program do mobilního telefonu.
Firmware je ovládací program do mobilního telefonu. Vlastnosti telefonů se výrobci snaží vylepšovat vydáním nových verzí firmwaru. Uživatelé si jej mohou nechat ve značkových servisech do telefonu nainstalovat.

FPLMTS - Future Public Land Mobile Telecommunications SystémPředchozí název pro IMT-2000, k přejmenování došlo v roce 1995 hlavně kvůli těžko vyslovitelné zkratce a faktu, že není možné vytvořit jediný globální standard, obě zkratky se vztahují k systémům 3G. (viz. také IMT-2000, UMTS, 3G)

FR - Full Rate Kódování řeči (zdroje signálu) plnou rychlostí 13 kb/s (viz. také EFR)

Frequency hopping - kmitočtové skákání Opakující se proces kdy při spojení vysílač odvysílá části informace na jednom kanálu a poté skokově změní (přeskočí) nosný kmitočet do jiného kanálu. Vysílač a přijímač jsou vybaveny shodnými generátory pseudonáhodných čísel, které jsou sesynchronizovány tak, že ve stejném okamžiku oba generují stejná čísla určující aktuální kmitočet. U systému GSM se používají tzv. pomalé frekvenční skoky (SFH - Slow Frequency Hopping) kdy dochází k přeskoku přibližně 217x za 1s. V GSM není implicitně zavedeno, používá se v buňkách kde vznikají potíže s mnohocestným šířením a rušením signálu.

GGSN - Gateway GPRS Support Node, části infrastruktury GPRS - uzel brány GPRS, rozhraní mezi GPRS sítí a externími IP sítěmi, obecně brána mezi sítí GSM a externími sítěmi (viz. také GPRS, SGSN)

Globalstar - Satelitní komunikační systém na nízké oběžné dráze (LEO) ve výšce 1414 km se48 aktivními + 4 záložní satelity v 8 rovinách. Nabízené služby: hlas, SMS, fax třídy III, data 9,6 kb/s. Kmitočty pro vzestupný směr 1,610-1,6265 GHz, sestupný směr 2,4835-2,500 GHz, metoda mnohonásobného přístupu FDD / FDMA / CDMA. (viz. také Teledesic, ICO, Orbcomm)

GMSC - Gateway Mobile Switching Centre - Brána mobilní ústředny. Rozhraní mezi mobilní sítí a vnějšími sítěmi. Často tvoří jeden celek s mobilní ústřednou MSC. Část subsystému NSS (viz. také architekura GSM )

GPRS - General Packet Radio Service. Paketové přenosy v sítích GSM a IS -136, (které jsou založeny na technice přepojování okruhů - nutný upgrade sítí). Využívání kapacity sítě jen v době posílání paketů, účinnější než sestavení trvalého spojení po celou dobu přenosu. Teoretické bitové rychlosti při využití všech 8 timeslotů až 115,2 Kbit/s v obou směrech. Vhodné pro přenosy typu e-mail, přístup k Internetu. Standardizováno ETSI jako součást GSM Phase 2+ (srovnej HSCSD, EGPRS, EDGE)

GPRS -Služba umožňující rychlejší přenos dat přes mobilní telefon.
GPRS (General PacketRadio Services) nabízí nejen rychlejší datový přenos, ale především nový systém účtování. Neplatí se za čas, po který jste byli připojeni k Internetu nebo WAPu, ale za obsah, který jste si stáhli. Již tedy nemusíte v průběhu připojení nervózně hledět na hodinky. V podstatě můžete být k Internetu přes mobilní telefon připojeni stále a bez přerušení.

GSM - Global System for Mobile Communication. Nejrozšířenější digitální buňkový komunikační bezdrátový standard na principu FDMA/TDMA. Kapacita systému je 8 nebo 16 uživatelů na kanál,každý z účastníků má pro sebe vyhrazen timeslot o délce přibližně 0,577 ms (15/26ms), rozestup nosných vln 200 kHz, pásmo pro příjem 890 - 915 MHz, pásmo pro vysílání 935 - 960 MHz Trocha historie:v září 1987 13 operátorů a poskytovatelů z tzv. poradní skupiny GSM podepisují listinu GSM (Groupe Spéciale Mobile)Původní francouzský název je později změněn na Global System for Mobile Communication, který zůstal dodnes a označuje mobilní buňkový systém pracující v pásmech 450, 900, 1800 a 1900 MHz .

GSM je označení standardu digitálních sítí pro mobilní telefony.

GSM 1800 - současné označení pro mobilní telekomunikační systémy DCS 1800 Obdoba GSM v pásmu 1800 MHz (viz. také GSM, GSM architektura)

GSM 1900 - současné označení pro mobilní telekomunikační systémy PCS 1900 Obdoba GSM v pásmu 1900 MHz. Použití hlavně v USA. (viz. také GSM, GSM architektura)

GSM 900 - Původní návrh mobilního telekomunikačního buňkového systému v pásmu 900 MHz, označovaný též jen jako GSM (viz. také GSM, GSM architektura)

GSM architektura (viz. také GSM, BSS, OSS, NSS, BTS, BSC, VLR, VMS, SMSC, GMSC) obr.

GSM banking -Pomocí služby GSM banking můžete spravovat bankovní účet ze svého mobilního telefonu.
Pomocí služby GSM banking můžete spravovat bankovní účet ze svého mobilního telefonu. Takto lze provádět téměř všechny standardní bankovní operace (zjištění zůstatku, jednorázový, či trvalý příkaz). Služba funguje pouze u T-mobile a vyžaduje speciální bankovní kartu SIM a telefon s podporou SIM Toolkitu. Rovněž bank umožňujících GSM bankovnictví je jen pár: Expandia banka, IPB, ČSOB. Jiné banky nabízejí ovládání účtu pomocí textových zpráv ze všech telefonů (například Česká spořitelna).

H.323- Protokol pro přenos audia, videa a dat v reálném čase přes paketově přepínané sítě (sítě obsahující Internet Protokol - IP ). Může být použit pro vícebodovou multimediální komunikaci . H.323 je hlavním prvkem v zajišťování kompatibility mobilních multimediálních aplikací a služeb, které budou zaváděny s implementací bezdrátových technologií třetí generace. Standard H.323 byl specifikován ITU-T, studijní skupinou 16 (SG-16 )

Handover - Předávání hovoru. Proces ke kterému dochází při přechodu uživatele mezi buňkami a kdy dochází k přelaďování vysílacích a přijímacích kanálů mobilní stanice z frekvencí původní buňky na frekvence nové buňky, doba trvání jen několik desetin sekundy. (Pozn.: při dynamickém přidělování kanálů (GSM, DECT) mohou být původní a nové kanály totožné). Handover může probíhat i v rámci jedné buňky, potom jde o tzv. Intracell Handover, kdy se mobilní stanice přeladí na kanály s menší chybovostí BER. V buňkových systémech rozlišujeme tři typy "handoverů": V GSM používaný handover typu MAHO - Mobille Assisted HandOver (handover řízený za spoluúčasti mobilní stanice), v NMT používaný handover typu NCHO - Network Controlled HandOver (handover řízený sítí) a v systému DECT používaný handover typu MCHO - Mobile Controlled HanOver (handover řízený mobilní stanicí). (viz. také MAHO, NCHO, MCHO)

Handsfree -Zařízení, které umožní telefonovat s volnýma rukama.
Jako „volné ruce“ se označují pomůcky pro hlasité telefonování v automobilu. Posazením do držáku se telefon propojí s reproduktorem a mikrofonem pevně instalovanými v autě. Při telefonování nemusíte v ruce držet sluchátko, volajícího slyšíte podobně jako z autorádia. Osobní sada handsfree (někdy se jí říká bondovka) je sluchátko s mikrofonem na kablíku, který se připojí k telefonu.

Handsfree hlasité -Handsfree, které je obsaženo přímo v mobilu.
V průběhu hovoru stačí stisknout tlačítko nebo zvolit položku v menu telefonu a tím zvýšit citlivost mikrofonu a výkon reproduktoru mobilu. V automobilu potom stačí mobil položit na palubní desku a hovořit, nepotřebujete žádné další příslušenství. Kvalita reprodukce však nedosahuje možností těžkých sad pro hlasité telefonování.

Hardwarový modem -Modem umožňuje připojit se přes mobil na Internet.
Pokud je váš telefon vybaven hardwarovým modemem, můžete jej kabelem nebo infračerveně propojit s počítačem a využívat jako běžný modem (například pro připojení k Internetu). Telefony, které „pouze“ podporují datové přenosy, vyžadují instalaci softwarového modemu do počítače nebo připojení přes komunikační PC kartu.

HDSL - High Speed Digital Subscriber Line Vysokorychlostní digitální účastnická přípojka Technologie umožňující dosahovat na kroucené telefonní dvoulince přenosových rychlostí až2 Mbit/s v obou směrech přenosu na vzdálenost 8-10 km bez použití opakovače. Používá se zde linkový kód 2B1Q, matematické modelování stavu vedení, kvalita signálu je srovnatelná s přenosy po optickém vláknu. Určení původně pro použití na 2 a 3 párových vedení, podle poslední specifikace však už i na jednopárovém vedení. K použití nutný HDSL modem, HDSL připojení musí nabízet i poskytovatel služeb. (viz. také ADSL)

High-end -Označení pro telefon nejvyšší třídy.
Telefon s označením high-end musí být vždy něčím výjimečný. Ať už se jedná o vzhled, rozměry,nebo funkce, vždy jsou telefony této kategorie několik kroků napřed oproti modelům s kategorie low-end. Jsou také nepoměrně dražší. Za svoji vysokou cenu ovšem nabízí nečekané možnosti - minimální rozměry a propracovaný vzhled, většinou také velký displej a mnoho rozličných funkcí: např. hardwarový modem, WAP, IrDa, hlasové vytáčení, digitální hlasový záznamník, kalendář nebo velká interní paměť.

Je třeba ovšem říci, že v poslední době se rozdíly mezi telefony z kategorie high-end a low-end stírají. Hlavním rozdílem tak zůstává cena.

Hlasová schránka -Hlasová schránka funguje jako záznamník, když je váš mobil nedostupný.
Hlasová schránka funguje jako záznamník, když je váš mobil nedostupný. Po přihlášení telefonu k síti záznamová služba oznámí textovou zprávou (nebo zavoláním), že schránka obsahuje novou zprávu. Po zavolání na určené telefonní číslo si zprávu můžete vyslechnout, smazat nebo uložit. Schránka se ovládá tlačítky telefonu.

Hlasové ovládání -Ovládání funkcí mobilu hlasem.
U telefonů s touto funkcí lze přijmout nebo odmítnout hovor vyslovením slova, které předem do telefonu namluvíte. Můžete též vytáčet několik zvolených čísel z telefonního seznamu. Hlasové ovládání telefonu ve spojení se sadou handsfree usnadní telefonování z automobilu.

HLR - Home Location Register - Domovský lokační registr.Databáze všech uživatelů, evidování uživatelů náležejících do oblasti dané MSC. Jsou zde zapsané údaje o aktuální poloze těchto účastníků, o jim dostupných službách atd. Část subsystému NSS systému GSM. (viz. také GSM architektura)

HSCSD - High Speed Circuit Switched Data systém GSM je založen na technologii přepojování okruhů (Circuit Switched)a HSCSD je ukončením vývoje tohoto způsobu přepojování v prostředí GSM. HSCSD umožní přenosové rychlosti až 57,6 Kbit/s (součet v obou směrech přenosu) zabráním více než jednoho timeslotu -v současnosti maximálně 3 timesloty k směrem vám a jeden od vás nebo "2+2") Vhodné pro použití tam kde je nutný souvislý tok dat (vidoekonference, multimedia) HSCSD je součástí standardu v GSM Phase2. (srovnej GPRS, 2,5G)

HSCSD -Služba umožňující rychlejší přenos dat přes mobilní telefon.
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) nabízí podobně jako GPRS vyšší přenosové rychlosti při komunikaci mobilního telefonu s vysílačem BTS. Rychlejšího přenosu je dosaženo slučováním tzv. timeslotů. V tomto případě jsou uživateli k dispozici 4 timesloty. Výhodou oproti GPRS je, že tyto timesloty jsou uživateli přiděleny napevno (s výjimkami) a tudíž je přenosová rychlost zaručena a nijak v průběhu připojení nekolísá. Rychlost připojení je 43,2 kb/s oproti současnému standardu 9,6 kb/s. Tak je reálné přes mobilní síť přenášet i videozáznamy v reálném čase. Vzhledem k tomu, že přenosová rychlost je zaručena a tudíž nekolísá, je vhodné tuto službu využívat i k mobilním videokonferencím, prezentacím a podobně.

Poplatky jsou účtovány za čas připojení, a tedy nikoliv za objem přenesených dat jako u GPRS.

Službu HSCSD u nás nabízí zatím pouze Eurotel a pravděpodobně také jediným zůstane. K jejímu využití ovšem potřebujete také speciální telefon. V současné době (konec roku 2000) jsou u nás k dispozici dva: Nokia 6210 a Nokia CardPhone II.

HTML - HyperText Markup Language Jazyk používaný k popisu obsahu WWW stránek, . Do textového souboru jsou vkládány jednoduché příkazy (značky, tagy), formující jeho výslednou podobu - označují odkazy na další zdroje, označují styl písma, nadpisů, programy v Jave atd. Interpretace jazyka je závislá na prohlížeči (viz. také http)

http - hypertext transfer protocol Protokol používaný pro komunikaci mezi www prohlížečem a www serverem, pracuje nad protokolem IP (viz. také IP, WAP)

ICO - Intermediate Circular Orbits. Satelitní komunikační systém na střední oběžné dráze (LEO) ve výšce 10 390 km s 10 aktivními + 2 záložními satelity ve dvou rovinách jehož plné spuštění je naplánováno na srpen 2001. Nabízené služby: hlas, data 2,4-9,6 kb/s.Kmitočty pro vzestupný směr 1980 - 2010 MHz (S-pásmo), sestupný směr 2170 - 2200 MHz (L-pásmo), metoda mnohonásobného přístupu FDD / FDMA / CDMA. (viz. také Teledesic, Globalstar, Orbcomm)

iDEN - Integrated Digital Enhanced Networks Bezdrátové digitální sítě od společnosti Motorola používající jako metodu mnohonásobného přístupu CDMA technologii. V jednom zařízení velikosti mobilního telefonu jsou integrovány schopnosti a služby buňkových telefonů, obousměrných vysílaček, alfanumerického pageru a faxmodemu.

MExE - Mobile Station Application Execution Environment Bezdrátový protokol který je navržen pro začlenění do tzv. chytrých mobilních telefonů (smart mobile phones) a PDA asistentů. Jde o standardizovanou otevřenou architekturu pro mobilní stanice využívající Java Virtual Machine, obsahující mechanismus pro nahrávaní obsahu a aplikací a také prostředí ke spouštění těchto aplikací. (viz. také WAP, WML)

IMEI - International Mobile Equipment Identity - Mezinárodní identifikace mobilní výbavy. 15 místné číslo ve tvaru:IMEI = aaaaaabbccccccd, kde A = TAC (Type Approval Code - kód schváleného typu), B =FAC (Final Assembly Code - konečný montážní kód), C = SNR (Seriál NumbeR - sériové číslo), D = SP (SPare - rezerva) Za jedinečnost čísla je odpovědný výrobce, lze takto blokovat kradené nebo neschválené telefony. IMEI lze zjistit na zadní straně telefonu v prostoru baterie, nebo posloupností kláves *#06# přímo na displeji telefonu.

IMEI -Unikátní číslo každého mobilu.
Patnáctimístné číslo stanovené výrobcem pro každý mobilní telefon (je unikátní pro každý kus). IMEI je obdobou výrobního čísla automobilu a v případě krádeže je jediným způsobem jak telefon identifikovat. Kromě toho, že IMEI je zaznamenán v elektronické části přístroje, je také uveden na štítku pod baterií.

IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Mezinárodní identifikace mobilního účastníka. Unikátní číslo identifikující mobilního účastníka obsažené v SIM kartě (viz. také SIM karta)

IMT-2000 - International Mobile Telecommunications-2000 Vize globálního mobilního přístupu k telekomunikačním službám 21. století, jde o sadu technologických řešení umožňující nasazení 3. generace bezdrátových komunikací (datové přenosy až do 2 Mbit/s, globální roaming atd.), jde o pokročilý návrh mobilních komunikací ve kterém jsou telekomunikační služby poskytovány bez ohledu na umístění, druhu sítě nebo druhu terminálu. IMT-2000 je možné nazvat celosvětovým standardem pro sítě 3G, pracuje v pásmu 2 GHz a sjednocuje několik dílčích standardů. Jeho standardizace na nejvyšší úrovni probíhá na půdě úřadu ITU. (viz. také 3G, UMTS, FPLMTS)

IP - Internet Protokol, nespojovaný, paketově přepojovaný protokol umožňující spojení jednotlivých lokálních sítí do celosvětové sítě Internet,lze tedy též hovořit o mezisíťovém protkolu. Jednotkou přenosu je tzv. IP-datagram

IP-datagram - Jednotka přenosu IP protokolu která vznikne rozdělením přenášené informace na části o maximální délce 65 535 B. Části jsou následně opatřeny zabezpečeným záhlavím nesoucím informaci o adrese příjemce, odesílatele, verzi IP protokolu atd. V této podobě jednotlivé IP datagramy putují sítí mnohdy po různých cestách k příjemci.IP-datagram je někdy nazýván IP-paketem. podrobně násl. obrázek

IS-136 - Standard pro analogové a digitální buňkové systémy na bázi TDMA, například severoamerické sítě D-AMPS , rozšíření standardu IS-54. (viz. také IS-54, IS-95)

IS-54 - Standard pro digitální buňkové systémy na bázi TDMA ve Spojených Státech (viz. také IS-136, IS-95)

IS-95 - Standard pro digitální buňkové systémy na bázi CDMA ve Spojených Státech vyvinutý firmou Qualcomm, v této souvislosti se někdy používá i termín cdmaOne (viz. také CDMA, IS-136, IS-54)

ISDN - Integrated Services Digital Network. Digitální síť integrovaných služeb, digitální komunikační síť pro integrovaný přenos hlasu, videa a dat , stavěná na základě stávající telefonní sítě. Základní přípojka 2B+D, primární přípojka 30B+D, B kanál 64 Kbit/s, D kanál 16 Kbit/s), standardizováno úřadem CCITT

ISM Band - Industry, Scientific and Medical Band. Nelicencované frekvenční pásmo pro průmysl, vědu a lékařství. Rozsahy 902 - 928 MHz, 2.4 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.850 GHz, vysílací výkon do 1W, povolené jsou frekvenční skoky nosné vlny a přímé rozprostření spektra. Pásmo 2,4 GHz používá například technologie Bluetooth (viz. také Bluetooth)

iTAP - Technologie od firmy Motorola umožňující snadnější psaní textu na klávesnicích mobilních zařízení - po napsání několika počátečních písmen se nabízí možná slova. (viz. také T9)

ITU - International Telecommunications Union Mezinárodní telekomunikační unie - nejvyšší standardizační telekomunikační úřad.

MExE - Mobile Station Application Execution Environment Bezdrátový protokol který je navržen pro začlenění do tzv. chytrých mobilních telefonů (smart mobile phones) a PDA asistentů. Jde o standardizovanou otevřenou architekturu pro mobilní stanice využívající Java Virtual Machine, obsahující mechanismus pro nahrávaní obsahu a aplikací a také prostředí ke spouštění těchto aplikací. (viz. také WAP, WML)

IMEI - International Mobile Equipment Identity - Mezinárodní identifikace mobilní výbavy. 15 místné číslo ve tvaru:IMEI = aaaaaabbccccccd, kde A = TAC (Type Approval Code - kód schváleného typu), B =FAC (Final Assembly Code - konečný montážní kód), C = SNR (Seriál NumbeR - sériové číslo), D = SP (SPare - rezerva) Za jedinečnost čísla je odpovědný výrobce, lze takto blokovat kradené nebo neschválené telefony. IMEI lze zjistit na zadní straně telefonu v prostoru baterie, nebo posloupností kláves *#06# přímo na displeji telefonu.

IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Mezinárodní identifikace mobilního účastníka. Unikátní číslo identifikující mobilního účastníka obsažené v SIM kartě (viz. také SIM karta)

IMT-2000 - International Mobile Telecommunications-2000 Vize globálního mobilního přístupu k telekomunikačním službám 21. století, jde o sadu technologických řešení umožňující nasazení 3. generace bezdrátových komunikací (datové přenosy až do 2 Mbit/s, globální roaming atd.), jde o pokročilý návrh mobilních komunikací ve kterém jsou telekomunikační služby poskytovány bez ohledu na umístění, druhu sítě nebo druhu terminálu. IMT-2000 je možné nazvat celosvětovým standardem pro sítě 3G, pracuje v pásmu 2 GHz a sjednocuje několik dílčích standardů. Jeho standardizace na nejvyšší úrovni probíhá na půdě úřadu ITU. (viz. také 3G, UMTS, FPLMTS)

IP - Internet Protokol, nespojovaný, paketově přepojovaný protokol umožňující spojení jednotlivých lokálních sítí do celosvětové sítě Internet,lze tedy též hovořit o mezisíťovém protkolu. Jednotkou přenosu je tzv. IP-datagram

IP-datagram - Jednotka přenosu IP protokolu která vznikne rozdělením přenášené informace na části o maximální délce 65 535 B. Části jsou následně opatřeny zabezpečeným záhlavím nesoucím informaci o adrese příjemce, odesílatele, verzi IP protokolu atd. V této podobě jednotlivé IP datagramy putují sítí mnohdy po různých cestách k příjemci.IP-datagram je někdy nazýván IP-paketem. podrobně násl. obrázek

IrDA -Zkratka pro infračervený port.
IrDA je název technologie pro bezdrátové infračervené spojení dvou stejně vybavených přístrojů. Mobil můžete snadno a rychle spojit s kapesním počítačem, PC nebo jiným telefonem. Proti klasickému spojení kabelem je IrDA náročnější na vzájemnou polohu a „viditelnost“ obou přístrojů. Propojení se využívá například pro přístup na Internet v terénu.

IS-136 - Standard pro analogové a digitální buňkové systémy na bázi TDMA, například severoamerické sítě D-AMPS , rozšíření standardu IS-54. (viz. také IS-54, IS-95)

IS-54 - Standard pro digitální buňkové systémy na bázi TDMA ve Spojených Státech (viz. také IS-136, IS-95)

IS-95 - Standard pro digitální buňkové systémy na bázi CDMA ve Spojených Státech vyvinutý firmou Qualcomm, v této souvislosti se někdy používá i termín cdmaOne (viz. také CDMA, IS-136, IS-54)

ISDN - Integrated Services Digital Network. Digitální síť integrovaných služeb, digitální komunikační síť pro integrovaný přenos hlasu, videa a dat , stavěná na základě stávající telefonní sítě. Základní přípojka 2B+D, primární přípojka 30B+D, B kanál 64 Kbit/s, D kanál 16 Kbit/s), standardizováno úřadem CCITT

ISM Band - Industry, Scientific and Medical Band. Nelicencované frekvenční pásmo pro průmysl, vědu a lékařství. Rozsahy 902 - 928 MHz, 2.4 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.850 GHz, vysílací výkon do 1W, povolené jsou frekvenční skoky nosné vlny a přímé rozprostření spektra. Pásmo 2,4 GHz používá například technologie Bluetooth (viz. také Bluetooth)

iTAP - Technologie od firmy Motorola umožňující snadnější psaní textu na klávesnicích mobilních zařízení - po napsání několika počátečních písmen se nabízí možná slova. (viz. také T9)

ITU - International Telecommunications Union Mezinárodní telekomunikační unie - nejvyšší standardizační telekomunikační úřad.

Juice -Juice je rozcestník (portál) EuroTelu ve službě WAP.
Juice je rozcestník (portál) EuroTelu ve službě WAP. Jsou v něm soustředěny odkazy na užitečné wapové služby. Nejde o nic speciálního, jen o poutavý název wapového portálu, na který ovšem EuroTel dělá velmi rozsáhlou reklamu.

Ka Band (K above Band) - frekvenční pásmo nad tzv. K-pásmem rozsah frekvencí 18 - 31 GHz, využití hlavně v satelitní technice (srov. Ku Band)

Karta SIM -Karta SIM je nutnou výbavou (téměř) každého telefonisty.
Předtím, než budete moci uskutečnit hovor, musíte do mobilního telefonu vložit kartu SIM. Tato karta umožní využít služeb operátora, nese vaše telefonní číslo, ukládá se na ni telefonní seznam i textové zprávy. Jednotlivé karty se liší počtem paměťových míst pro seznam a některé lze používat také pro mobilní bankovnictví (karty T-mobile). Karty SIM nepoužívají mobilní telefony NMT, ty mají číslo natvrdo v mobilu.

Kódy PIN a PUK -Tyto kódy slouží k ochraně vaší karty SIM před neoprávněným použitím.
Tyto kódy slouží k ochraně vaší karty SIM před neoprávněným použitím. Čtyřmístný kód PIN zadáváte po každém zapnutí telefonu, jestliže ochranu kódem nevypnete. Osmimístný kód PUK použijete, pokud třikrát špatně zadáte, nebo zapomenete kód PIN. Oba kódy dostanete společně s kartou SIM, nebo vám je sdělí váš operátor. Pro využívání některých speciálních funkcí existují ještě kódy PIN2 a PUK2.

Konferenční hovor -Hovor, jehož účastníky je více lidí zaráz.
Propojením několika telefonních hovorů v jednu chvíli vzniká konferenční hovor, najednou může hovořit a poslouchat více osob. Sestavíte-li konferenční hovor, můžete jej ovládat pomocí kódů určených operátorem nebo z menu telefonu. Libovolného účastníka lze odpojit nebo s ním hovořit soukromě. V konferenci platíte za každý hovor, který jste do ní navázali.

Ku Band (K under band) - frekvenční pásmo pod tzv. K-pásmem, rozsah frekvencí 10.9 - 17 GHz využití hlavně v satelitní technice (srov. Ka Band)

L-Band - L pásmo, označení pro frekvenční pásmo o rozsahu 0.5 - 1.5 GHz

Low-end -Cenově dostupné telefony.
Jako low-end se někdy označují mobilní telefony dostupné nejnižší cenové třídy. Pozice na spodní cenové příčce však neznamená, že přístroje nevyužívají moderní technologie. Cena je většinou snížena díky menšímu počtu funkcí nebo na úkor velikosti a hmotnosti. Telefony kategorie low-end se často objevují v předplacených sadách nebo jsou dotované za velice nízké ceny.

Macrocell - velká buňka Oblast pokrytá signálem jedné BTSky o průměru 10 - 35 km (viz. také Cell)

MAHO - Mobille Assisted HandOver , handover řízený za spoluúčasti mobilní stanice. Způsob předávání spojení při kterém mobilní stanice nepřetržitě měří kvalitu signálu okolních BTSek a na základě těchto měření vnitřní infrastruktura sítě rozhodne kdy a kam danou stanici přepojit (do které buňky). Handover typu MAHO se používá u digitálních buňkových systémů, například u GSM. (viz. také Handover)

MCHO - Mobile Controlled HanOver , handover řízený mobilní stanicí. Způsob předávání spojení při kterém mobilní stanice na základě vlastních měření kvality signálu z okolních základnových stanic sama rozhodne kdy a na které kanály se přeladí. Handover typu MCHO se používá v systémech s malými rozměry buňek a kde dochází k častému předávání spojení, například u bezšňůrových systémů DECT (viz. také Handover)

Microcell - malá buňka Oblast pokrytá signálem o průměru přibližně 100 - 300 m (viz. také Cell) Mobile Station

Minutové pípání -Po spojení hovoru mobil každou minutu pípne.
Po spojení hovoru mobil každou minutu pípne. Máte tak orientační přehled o délce hovoru. Může pípat i častěji, popř. si interval můžete sami nastavit. ideální je, když pípne vždy před začátkem impulsu - ovšem jen tehdy, pokud máte stále půlminutové impulsy. Používáte-li účtování po minutě a pak po sekundách, minutové pípání pro vás ztratilo smysl.

Mobilní operátor -Provozovatel služeb pro mobilní telefony.
Je to organizace provozující síť pro mobilní telefony. V případě naší republiky si konkurují tři společnosti: EuroTel (provozuje síť Eurotel Tip a GSM), RadioMobil (síť T-mobile) a Český Mobil (síť Oskar).Je to organizace provozující síť pro mobilní telefony. V případě naší republiky si konkurují tři společnosti: EuroTel (provozuje síť Eurotel Tip a GSM), RadioMobil (síť T-mobile) a Český Mobil (síť Oskar).

Mobilní stanice -Označení pro celek skládající se z mobilního terminálu a SIM karty. (viz. také SIM)

Modulation - Modulace, proces kdy je nosná vlna modulována modulačním signálem., tzn. že je do nosné vlny "zanesena" informace o přenášeném (modulačním) signálu (např. vaší řeči). Informaci lze do nosné vlny zanést buď změnou její amplitudy, frekvence nebo fázovým posuvem (viz. také Modulační rychlost)

MSC - Mobile services Switching Center - Mobilní ústředna. Sestavuje jednotlivá spojení v rámci mobilní sítě i směrem do ostatních sítí, kontroluje přidělení kanálů, eviduje všechny uživatele, účtují se zde hovory. Ústřední část subsystému NSS systému GSM. (viz. také architekura GSM)

Multiplexing - Multiplexování, proces který umožňuje více uživatelům, obecně informačním tokům) sdílet jedno přenosové médium. Rozlišujeme multiplexování prostorové, frekvenční, časové, kódové

Multifunkční klávesa -Klávesa, jejíž funkce se mění podle situace.
Jako multifunkční se označuje tlačítko mobilního telefonu nebo kapesního počítače, které podle počtu stisknutí nebo délky přidržení vyvolá různé funkce. Mnohdy je jako multifunkční označována klávesa, jejíž funkce se mění podle toho, kde v menu telefonu zrovna jste. Akce, kterou tlačítko v určitý moment spustí, bývá zobrazena na displeji. Asi nejlepším příkladem je klávesa NaviKey na mobilech Nokia 5110/3210/3310.

NCHO - Network Controlled HandOver - Handover řízený sítí. Způsob předávání spojení kdy mobilní stanice vysílá pouze zkušební signál k okolním základnovým stanicím (samotná mobilní stanice nic neměří ). Porovnáním všech těchto zkušebních signálů rozhodne vnitřní infrastruktura sítě kdy a kam danou stanici přepojit (do které buňky). Handover typu NCHO se používá i analogových buňkových systémů, například u NMT. (viz. také Handover)

NMC - Network Management Centre - Centrum managementu sítě. Podílí se na správě a monitorování mobilních stanic. Část subsystému OSS systému GSM . (viz. také architekura GSM)

NMT síť -Starší typ analogové mobilní telefonní sítě.
NMT (Nordic Mobile Telephone) je analogový systém mobilní sítě vyvinutý ve Švédsku, kde byl také poprvé spuštěn v roce 1981. Na tehdejší dobu to byl obrovský technický pokrok. Do jednoho roku od spuštění tuto síť využívalo 50 000 telefonistů. Byla to také první síť mobilních telefonů, kterou u nás v roce 1991 spustil Eurotel; dnes má obchodním název Eurotel TIP. Jedná se o síť NMT 450, která pracuje na frekvenci 450 MHz.

Tato síť dnes pokrývá 99 procent všech obyvatel České Republiky a nabízí dnes i tak pokročilé služby, jako přijímání a posílání SMS. Nedivte se, tato služba byla zprovozněna teprve v druhé polovině roku 2000.

K využívání této sítě je zapotřebí telefon NMT, který si bude s touto sítí rozumět.

NSS - Network and Switching Subsystem - Síťový a spínací subsystém. Fixní část systému GSM funkcemi podobný telefonní ústředně. Hlavní funkcí je řízení komunikace mezi mobilními účastníky a ostatními účastníky - mobilními účastníky, ISDN účastníky, PSTN účastníky atd. Mimo klasické spínací (přepojovací) funkce plní další úkoly vyplývající z mobility účastníků - obsahuje databáze účastníků a sleduje jejich pohyb. NSS se skládá z těchto hlavních částí MSC, HLR, VLR, AuC, GMSC, EIR, VMS. (viz. také architekura GSM)

OMC - Operation and Maintenance Centre - Provozní a servisní centrum. Zde se provádí řízení, údržba a monitorování ostatních částí subsystémů BSS a NSS. Část subsystému OSS systému GSM . (viz. také architekura GSM)

Orbcomm - Satelitní datový a messagingový systém na nízké oběžné dráze (LEO) ve výšce 825 km. Současný počet satelitů je 36 na pěti oběžných drahách. Nabízené služby: E-mail, zasílání alfanumerických zpráv o max. délce 2000 znaků, sledování a monitorování vzdálených objektů, služby s přidanou hodnotou - ORBWeather, ORB2Y. Kmitočty pro vzestupný směr 137 - 138 MHz, sestupný směr 148 - 150 MHz. (viz. také Teledesic, ICO, Globalstar)

OSS - Operation Support Subsystem - Operační podpůrný subsystém. Fixní část systému GSM, která řídí a udržuje celý systém. Skládá se ze tří hlavní částí OMC, NMC, ADC. (viz. také GSM architektura, OMC, NMC, ADC)

Packet switching - paketové spojování nebo přepojování,též přepínání paketů -způsob komunikace, kdy je přenášená informace rozdělena na části které jsou poté spolu se záhlavím nesoucím řídící informace (např. informace o adrese příjemce a odesílatele, kontrolní součet) vkládány do tzv. "paketů" česky balíků. V této podobě jsou data vyslána směrem k příjemci, jednotlivé pakety mohou díky záhlaví putovat sítí různými směry. Picocell - velmi malá buňka. Oblast pokrytá signálem o průměru pod 100 m (viz. také Cell)

Palm -Nejrozšířenější a nejoblíbenější kapesní počítač na světě.
S Palmy přišla před několika lety americká firma 3Com, respektive její divize Palm Computing, která tyto kapesní počítače vyvinula. Všechny Palmy se vyznačují několika společnými znaky. Mají dotykovou obrazovku přibližně 8 x 6 cm a pod ní sedm funkčních tlačítek. Palm má několik vestavěných aplikací, jako je kalendář, úkolovník (to-do list), adresář, poznámkový blok a další. Obrovskou výhodou je možnost nahrání dalších programů, kterých na Internetu najdete na tisíce a většina je téměř zadarmo.

Do Palmu se zapisuje prostřednictvím dotykového displeje na který píšete speciálním perem (stylusem). Všechny Palmy se dodávají s tzv. synchronizační kolébkou, což je zařízení, díky němuž můžete data s Palmu synchronizovat se svým počítačem.

Partner I, II -Další karta SIM se speciálním tarifem, kterou nabízí k určitým tarifům T-mobile.
Jestliže máte u T-mobile tarifní program Paegas 60, případně dražší, můžete si zdarma zažádat o další kartu SIM. Ta vám bude zdarma aktivována se speciálním tarifem dle vašeho stávajícího tarifu.

Karta Partner I nebo II má samostatné číslo a s vaší mateřskou kartou bude mít společnou pouze fakturační adresu. Důležité je, že u karet Partner neplatíte měsíční paušál.

PDA -Název pro kapesní počítače.
PDA (Personal Digital Assistant) je zkratka pro počítače, které se vejdou do ruky. Jsou tedy mnohem menší než netebooky, ale přitom dosahují podobného výkonu. Práce s nimi sice není tak komfortní, ale jejich hlavní předností je mobilita. Vejdou se vám do kapsy u saka a přitom pojmou několik MB údajů. Mimo jejich základního využití, jako digitální kalendář, adresář a poznámkový blok, dnes nabízí i připojení k Internetu, možnost dalšího rozšiřování pomocí modulů na přehrávání hudby, fotografování apod.

Rozlišujeme dva základní typy, podle toho, jakým způsobem do nich zapisujeme data. S klasickou klávesnicí, které jsou v podstatě zmenšeninami notebooků a s dotykovou obrazovkou, kdy k psaní využíváme speciální tužky, kterou píšeme na obrazovku a počítač je schopen rozpoznat naše písmo. Klasickým zástupcem prvního typu jsou počítače značky Psion. Synonymem pro PDA s dotykovou obrazovkou se staly výrobky se značkou Palm a dnes s nimi soupeří tzv. Pocket PC založené na platformě Windows CE.

Budoucnost mobilních telefonů a PDA je v jejich vzájemné integraci. Některé PDA už umění telefonovat a naopak některé nové mobilní telefony jsou velmi podobné PDA

PIN - čtyřmístný kód chránící SIM kartu před zneužitím, je-li zadán 3x za sebou špatně je SIM karta zablokována, odblokovat ji lze tzv. PUK kódem (viz. také PIN 2)

PIN2 - čtyřmístný kód umožňující přístup k některým funkcím telefonu, například nastavení provolané částky (viz. také PIN)

Přenosová rychlost - Udává počet bitů přenesených za 1s, vypočteme jí jako vp = vm . log2 s , kde "s" je počet stavů a vm je modulační rychlost. Příklad, u EDGE se bude používat modulace 8-PSK, tzn. že přenosová rychlost bude 3x větší než modulační. Nezaměňovat tedy pojmy přenosová a modulační rychlost (viz. také Modulační rychlost)

Pohotovostní doba -Jeden z údajů výdrže telefonu z provozu.
Pohotovostní doba je údaj o výdrži telefonu na jedno nabití baterie v případě, že se s telefonem vůbec nevolá. Skutečná výdrž se zkracuje s počtem uskutečněných hovorů a odeslaných SMS. Výrazný vliv na zkrácení pohotovostní doby má například také časté vyhledávání sítě v místech se slabým signálem.

Předplacená sada -Balení telefonu s předplacenou kartou SIM a kreditem.
V sadě zakoupíte telefon s nabíječkou a kartu SIM pro příslušného operátora s předplacenou částkou pro volání. Po vložení SIM karty je možno ihned telefonovat. Výhodou je, že nemusíte sepisovat smlouvy, ani platit měsíční poplatky. Jakmile vyčerpáte předplacenou částku, dokoupíte kupón a jeho číslem „dobijete“ svůj kredit pro volání.

Přesměrování -Příchozí hovory lze přesměrovat na libovolné telefonní číslo.
Hovory přicházející na váš mobil můžete přesměrovat na libovolné telefonní číslo. Když například někdo zavolá na váš mobil, vám zazvoní stolní telefon. Nepodmíněným přesměrováním rozumíme okamžité přepnutí hovoru na nastavené číslo. Při podmíněném přesměrování se napřed zjišťuje, zda je mobil vypnutý, mimo dosah, či zda hovor odmítáte. Pamatujte ale, že za přesměrování platíte vy. Znamená to, že za každý hovor z úvodu tohoto odstavce zaplatíte stejnou částku, jako byste ze svého mobilu volali na pevné číslo stolního telefonu. Výjimkou je přesměrování do hlasové schránky, které je bezplatné.

Profily vyzvánění -Možnost nastavit chování telefonu pro různá prostředí.
Máte možnost nastavit chování telefonu pro různá prostředí. V autobusu aktivujete profil s vyzváněním v maximální hlasitosti a s výraznou melodií, na obchodní schůzce profil s diskrétní vibrací. Složení profilů si v telefonu nejprve nastavíte (některé jsou definovány již výrobcem). Volba vybraného profilu je zpravidla velmi jednoduchá.

PSTN - Public Switched Telecommunication Networks Označení pro veřejné komutované telekomunikační sítě, čili klasické pevné veřejné telefonní sítě používající techniku přepojování okruhů, jak je všichni známe z domovů nebo telefonních automatů

PUK - osmimístný kód umožňující odblokovat zablokovanou SIM kartu, Též lze pomocí něho měnit PIN kód (viz. také PIN, PUK2)

PUK2 - osmimístný kód umožňující měnit nastavení PIN2.Též lze pomocí PUK2 odblokovat funkce ty telefonu, které jsou nepřístupné díky špatnému zadání PIN2. (viz. také PUK)

Roaming -Způsob, jak volat s mobilem ze zahraničí.
Při roamingu používáte svůj mobilní telefon v síti cizího operátora, především v zahraničí. Roamovat lze jen v těch sítích, se kterými má ten váš sjednanou smlouvu. Telefonování v zahraničí je ale poměrně drahé. Vysoké částky platíte za své vlastní hovory, zaplatíte ale také za to, když někdo bude volat vám.

Router - směrovač, zařízení směrující datové pakety, na vstupu vybalí síťový paket z linkového rámce, na výstupu je síťový paket nasměrován směrem k příjemci - vložen do jiného linkového rámce.

SGSN - Serving GPRS Support Node, části infrastruktury GPRS - obslužný uzel GPRS, obsluhuje provoz datových paketů koncových uživatelů v dané oblasti, tedy rozhoduje jakou cestou daný paket poputuje sítí, provádí autentizaci, šifrování a kontrolu IMEI atd. (viz. také GPRS, GGSN, IMEI)

SIM - Subscriber Identity Module - SIM karta. Karta aktivující funkce mobilního telefonu a nesoucí vaše telefonní číslo (bez SIM karty lze volat jen na "tísňové číslo" 112). Obsahuje 2 adresáře. Do jednoho z nich se ukládají telefonní seznamy, SMS, poslední volaná tel. čísla atd., druhý obsahuje údaje o síti operátora. SIM karta slouží k identifikaci uživatele uvnitř sítě pomocí tzv. IMSI (viz. také IMSI)

SIM Toolkit - Subscriber Identity Module Application Toolkit Technologie SIM Application Toolkit umožňuje aktualizací SIM karty přes vzdušné rozhraní libovolně měnit menu telefonu (nutná podpora telefonu)- na straně serveru jsou do krátké textové správy vloženy specifické kódy a celá zpráva je vyslána do telefonu uživatele. Sim Toolkit je částí standardu GSM. Slouží pro snadné získání informací ze služby Paegas Info a využití GSM bankingu. Přímo ve svém telefonu máte menu, kterým ovládáte bankovní účet nebo volíte informaci, jež chcete získat. (viz. také SIM)

Smartphone -Telefony kombinované s kapesním počítačem.
Na trhu se stále častěji objevují chytré telefony kombinující možnosti telefonu a kapesního počítače. Takový přístroj má velkou kapacitu paměti, větší a přehlednější displej a mimo běžných funkcí telefonu nabízí také některé kancelářské programy. Nabídka různých řešení je široká, nejčastěji se však ovládají pohodlnou klávesnicí nebo dotykem speciálního ukazovátka na citlivém displeji.

Smart Phones - Obecné označení pro tzv. "chytré" telefony charakteristické hlavně těmito vlastnostmi: poměrně velký displej, snadné ovládání klávesnice nebo dotykový displej, nadstandardní software např. pro elektronickou poštu, fax, WWW apod. Příkladem může být Nokia Comunicator, nebo telefony od společnosti Motorola s čtečkou čipových karet.

SMSC - Short Message Service Centrum - Centrum krátkých textových zpráv. Systém zajišťující posílaní krátkých textových zpráv. Část subsystému NSS systému GSM. (viz. také architekura GSM)

SMS centrum -Systém umožňující komunikaci pomoci textových zpráv.
SMS centrum je automatický systém na straně operátora přijímající a odesílající textové zprávy. Mimo prostého doručení SMS na mobil příjemce dokáže centrum podle kódu v záhlaví zprávy rozpoznat, zformátovat a odeslat fax nebo e-mail.

Splitter - oddělovač, v ADSL technice filtr oddělující od sebe vysokofrekvenční složku ADSL signálu a nízkofrekvenční složku telefonního signálu (viz. také ADSL)

Spread Spectrum - rozprostřené spektrum, druh přenosu,

Symbian - V současnosti jde o společný podnik společností Ericsson , Nokia, Psion a Motorola. Hlavním produktem Sumbianu je 32 bitový operační systém EPOC který je určený pro malá bezdrátová komunikační a informační zařízení (mobilní komunikátory, kapesní počítače). Původní název byl Psion Software, název operačního systému EPOC je odvozený z anglického EPOCH tj. období, epocha

T9 (rychlé psaní SMS) -T9 je technologie pro zjednodušené a rychlejší psaní textových zpráv.
T9 je technologie pro zjednodušené a rychlejší psaní textových zpráv. Telefony vybavené T9 dopisují podle prvních zadaných písmen předpokládané znění celého slova. Pro napsaní jednotlivých písmen navíc nemusíte tlačítka telefonu tisknout vícekrát jako při klasickém psaní. Zatím jen telefon Benefon Q nabízí T9 s češtinou, ostatní výrobci (např. Nokia) přijdou s češtinou v nejbližší době; jiní naopak vůbec. Systému T9 je podobný iTAP (Motorola) a Zi (Alcatel).

Tarifní program -Typ účtování za mobilní služby.
Operátoři své služby nabízejí v rámci předplacených karet nebo tarifních programů (tzv. tarifů nebo paušálů). U nich platíte kromě provolaných minut také měsíční poplatky. Obecně platí, že čím je vyšší cena měsíčního paušálu, tím je nižší cena za minutu volání. Většina tarifních programů zahrnuje též minuty volání zdarma – až když je provoláte, platíte podle minutových sazeb stanovených pro váš program. Placení probíhá jednou měsíčně.

Telefon NMT -Telefon NMT je přístroj pracující v analogové síti.
Telefon NMT je přístroj pracující v analogové síti, což je v případě naší republiky síť Eurotel Tip. Tento starší typ mobilní sítě má některá omezení (například v kvalitě zvuku nebo v použití moderních technologií), jeho výhodou jsou ale levnější hovory než v digitální síti.

Textová zpráva SMS -Textové zprávy SMS jsou další možností komunikace pomocí mobilního telefonu.
Textové zprávy SMS jsou další možností komunikace pomocí mobilního telefonu. Textovou zprávu v maximální délce 160 znaků napíšete na klávesnici telefonu a telefon ji odešle do SMS centra, které ji předá vámi určenému telefonu. Zprávu odeslanou na vypnutý nebo nedostupný mobil adresát dostane po svém přihlášení do sítě. To však jen tehdy, pokud není překročena doba platnosti zprávy, kterou lze nastavit v telefonu odesílatele.

Textový a grafický displej -Rozdíly mezi textovým a grafickým displejem mobilu.
V počátcích mobilní telefonie měly přístroje převážně textové displeje. Každé zobrazované písmeno u nich mělo přesné místo a velikost, každá ikona předem stanovený tvar. Grafický displej skládá písmena i obrázky z malých bodů a může je proto zobrazit kdekoli na displeji.

TDMA - Time Division Multiple Access Mnohonásobný přístup do sítě kdy jste od ostatních účastníků odděleni v čase- každý účastník má pro sebe po dobu spojení vyhrazen v celém frekvenčním pásmu radiového kanálu jeden nebo více časových intervalů (timeslotů) do kterých je vkládána přenášená informace.

Teledesic - Širokopásmový satelitní komunikační systém na nízké oběžné dráze (LEO) ve výšce 1375 km, jehož spuštění je plánováno na rok 2004. Původní návrh počítal s 840 aktivními satelity v 21 rovinách, později snížen na 288 satelitů ve 12 rovinách. Kmitočty pro vzestupný směr 28,6 GHz-29,1 GHz, pro sestupný směr 18,8 GHz-19,3 GHz, přenosové rychlosti 16 Kb/s - 2048 Kb/s (vyšší rychlosti pro některé pevné terminály) Mnohonásobný přístup do sítě je pro vzestupný směr realizován pomocí metody označované zkratkou MF-TDMA (Multi-Frequency Time Division Multiple Access) pro sestupný směr pak pomocí ATDMA (Asynchronous Time Division Multiplexing Access) Hlavními akcionáři jsou Craig McCaw a Bill Gates (ne Microsoft) a hlavním dodavatelem je Motorola. (viz. také Globalstar, ICO, Orbcomm)

TIA - Telecommunications Industry Association - Americká standardizační organizace (viz. také ETSI)

Timeslot -Část frekvence vyhrazená ke komunikaci mezi mobilem a vysílačem.
Komunikace mezi mobilem a vysílačem BTS probíhá na určité frekvenci. Tato frekvence je rozdělena na osm dílů – timeslotů. Tak může na stejné frekvenci komunikovat až osm lidí současně. Pokud se ovšem bude chtít dovolat další telefonista, má smůlu a bude muset počkat až se nějaký timeslot uvolní, popř. spojit se na jiné frekvenci.

Při běžném telefonování, kdy přenášíme pouze hlas, nám stačí jeden timeslot. Ovšem GPRS nebo HSCSD využívají slučování těchto timeslotů k dosažení vyšší přenosové rychlosti. Je to jednoduché. Pokud využiji ke komunikaci 2 timeslotů, pak komunikuji dvojnásobnou rychlostí než při použití jednoho timeslotu.

TIP a TIP TOP -Tarifní programy Eurotelu, u nichž se využívá starší analogové sítě NMT.
Tyto tarifní programy, které jsou založeny na využívání starší analogové sítě NMT 450 už dnes využívá mnohem méně lidí než novější tarify založené na síti GSM. Nicméně Eurotel tuto síť stále udržuje a dokonce i rozvíjí.

Tarifní program TIP za cenu měsíčního paušálu nabízí 60 minut volání zdarma do kterékoliv sítě. TIP TOP je, v případě že budete platit inkasem, bez měsíčního paušálu.

U obou tarifních programů jsou poměrně nízké ceny za hovory do vlastní sítě a víkendech. Volání do hlasové schránky je úplně zdarma. Dnes nabízí tyto tarifní programy i příjem a odesílání SMS.

TMSI - Temporary Mobile Subscriber

UMTS -Třetí generace mobilních sítí.
UMTS (Universal Mobile Telephone Standard) je nástupcem současné mobilní sítě GSM. Zatím je ve fázi standardizace a zřejmě se jejího zprovoznění dočkáme kolem roku 2004. Tato síť bude unikátní především přenosovou rychlostí, která bude moci dosahovat až 2 Mb/s, což je neporovnatelné se současnou sítí GSM.

S nástupem této sítě se očekává masivní rozšíření mobilních videotelefonů, které budou v reálném čase přenášet nejen náš hlas, ale i obraz. Tyto „chytré telefony“ jsou zatím ve fázi vývoje.

Výměnné kryty -Některým mobilům lze vyměnit přední kryty, popř. celé kabátky.
Tělo telefonu skrývající elektronickou část lze u některých typů nahradit jiným a přizpůsobit tak mobil svému vkusu. To však lze provádět pouze u telefonů k tomu určených (např. Nokia 5110/3210/3310), u ostatních je takový zásah důvodem pro ztrátu záruky. Některé telefony mají vyměnitelný pouze malou část, například kolem displeje, jiné celý přední panel, další celý kabát.

WAP -WAP umožňuje prohlížet speciálně upravené internetové stránky přímo z mobilního telefonu.
WAP umožňuje prohlížet speciálně upravené internetové stránky přímo z mobilního telefonu. Vzhledem k omezeným zobrazovacím schopnostem telefonů (malý displej) slouží WAP jen pro získání krátkých informací. Typickým příkladem jsou kurzy akcií, informace o firmách, zjištění telefonního čísla apod. Pohyb ve stránkách probíhá „klikáním“ na odkazy podobně jako na Internetu.

Windows CE -Operační systém vyvinutý firmou Microsoft pro kapesní počítače.
Windows CE je speciální verze operačního systému Windows vyvinutá pro kapesní počítače PDA.

Počítače PDA, které využívají Windows CE jsou mnohem náročnější na hardware než počítače Palm, ale za to nabízí více funkcí. Mají barevný displej, multimediální schopnosti a větší paměť. Jejich další výhodou je plná kompatibilita s Windows při synchronizaci. Ovládání je také do značné míry podobné, jako v klasických Windows. Tyto PDA jsou ale podstatně dražší a nejsou proto tak rozšířené, jako konkurenční Palmy.

Krátké aktuality

* 16.6.2002- Další upravy stránek
* 15.6.2002 - Nové články: návod na melodie, starší typy telefonů, t10, t18, A26x8, R320, odblokovaní, rychlejší psaní SMS,aj.
* 14.6.2002 - Nové umístnění stránek na web http://ericsson.nazory.cz s aktualizací celých stránek.
* 20.5.2002 - Ukončeni free-web hostingu na www.oceany.cz

Vyhledat na internetu


Co s článkem?

Článek na který se koukám:

Vytiskni tento článek

Pošli článek e-mailem

Přidat názor do diskuse


Zajímavé články z Internetu

Ericsson, jak je to s ním doopravdy?


Firmware R2M pro T39/520
Sony Ericsson Mobile bude tvrdým konkurentem Nokii
Ericsson ukončil výrobu a prodej modelu R520

Rychlé nastavení

Zde si přidejte tito:

stránky k oblíbeným


Ankety pro tento měsíc

Jak?ho oper?tora vol?te pro:
Na tuto anketu odpovědělo celkem 435 lidí
 Vol?m s Eurotelem
 231 (53,1%)
 Vol?m s T-mobilem
 162 (37,2%)
 Vol?m s Oskarem
 111 (25,5%)
 SMSkuji s Eurotelem
 116 (26,7%)
 SMSkuji s T-mobilem
 122 (28,0%)
 SMSkuji s Oskarem
 128 (29,4%)
Hlasujte kliknutím na
1) první až třetí možnost
2) čtvrtou až šestou možnost

 

Jak? typ telefonu vlastn?te?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 1696 lidí
 Star?? typy, zde neuveden
 213 (12,6%)
 A1018s
 94 (5,5%)
 A2618s
 104 (6,1%)
 A2628s
 91 (5,4%)
 T10s, T18s
 93 (5,5%)
 T20s/e
 92 (5,4%)
 T28s/w
 87 (5,1%)
 T29s
 106 (6,3%)
 T39m
 76 (4,5%)
 T65s
 148 (8,7%)
 T68m
 140 (8,3%)
 R310s
 112 (6,6%)
 R320s
 129 (7,6%)
 R380s
 97 (5,7%)
 R520m
 114 (6,7%)
Hlasujte kliknutím na danou možnost

Reklama

Reklama

Doporučuji

Mobilmania Mobil
CasopisMobil PC Chips
GO Eurotel Twist T-mobile
Oskarta Oskar logo

Prosím přečtěte si:
Máte-li pocit, že tu něco chybí, o čem víte, že by tu mělo být, tak se neostýchejte a buď mi tu informaci zašlete na email, či připište do diskuse. Nenechávejte si nic pro sebe a podělte se o zkušenosti. Vždyť tyto stránky jsou tu proto, aby jste při odchodu měli pocit větších znalostí o Ericssonu.

reklama

 

Copyright (c) 2000-2001 Majkl šíření stránek nebo jejich částí bez souhlasu WebMastera není povoleno!